Szczegółowy zakres prac.

  • Utrzymanie terenów zielonych, w tym:

– Pielęgnacja trawników: wertykulacja, aeracja, nawożenie, koszenie, zakładanie.

– Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów.

– Zwalczanie chwastów, ręczne i chemiczne.

– Spulchnianie, wiosenne i jesienne przekopywanie gleby glebogryzarką.

– Wycinanie zarośli, koszenie nieużytków, poboczy dróg, rowów, porządkowanie terenu.

– Sadzenie, przesadzanie drzewek i krzewów.

– Zabiegi ochrony roślin.

  • Projektowanie i budowa małych ogrodów, zieleńców, klombów, skalniaków, oczek wodnych.
  • Zimowe utrzymanie (odśnieżanie) placów, parkingów, chodników.
  • Mechaniczne zamiatanie placów, parkingów, chodników.
  • Pielęgnacja zieleni wewnątrz budynków: podlewanie, czyszczenie, nawożenie, zabiegi ochrony, sadzenie, przesadzanie, cięcia pielęgnacyjne. Prace ciągłe i sezonowe.
  • Projektowanie i budowa systemów nawadniających.
  • Profesjonalna ścinka drzew, w tym: obalanie, okrzesywanie, przeżynka, porządkowanie terenu. (bez ścinki sekcyjnej).